Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Hallinto

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Toiminta

  • Työskentelemme toimialueemme paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun, maisemanhoidon ja asukasviihtyisyyden kehittämiseksi.
  • Toimimme alueemme asukkaiden ja eri yhteisöjen keskustelukanavana ja yhdyssiteenä.
  • Lisäämme kaupunginosamme asukkaiden kiinnostusta kaupungin keskustan historiaan ja perinteisiin.
  • Annamme lausuntoja toimialueemme suunnittelusta.
  • Järjestämme kokouksia-, tiedotus-, luento-, esitelmä-, sekä erilaisia virkistystilaisuuksia esim. konsertteja, teatteriesityksiä, laivaristeilyjä, pikkujouluja ym.
  • Kehitämme jäsenhankintaa.
  • Hallitus tiedottaa kokouksista, luento- ja esitelmätilaisuuksista jäsenkirjeillä ja Savon Sanomien seurat ja järjestöt palstalla.
  • Seuran talous pidetään vakaana ja omavaraisena.
  • Syyskokous päättää yhdistykselle perittävän jäsenmaksun suuruuden henkilöjäseniltä ja yhteisöjäseniltä.

Kuopiossa 19.8.2020
Hallitus