Toimintakertomus vuodelta 2020

Vuosi oli seuran 41 toimintavuosi. Seura on perustettu 20.11.1979. Seuran pääasiallinen toiminta-alue on ollut perustamisesta lähtien Kuopion ruutukaava-alue.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura on osallistunut ruutukaava-alueen suunnitteluun antamalla lausuntoja asemakaavamuutoksista, liikenneselvityksistä ja kehittämisestä sekä on toiminut alueensa asukkaiden yhdyssiteenä ja keskustelukanavana.

Jäsenistö

Jäseniä oli vuoden 2020 alussa 241 jäsentä sekä 2 yhteisöjäsentä.
Vuoden 2020 lopussa oli 242 jäsentä sekä 2 yhteisöjäsentä.

Tiedottaminen

Jäsenille on tiedotettu tapahtumista kahdesti vuodessa lähetetyillä jäsenkirjeillä, Savon Sanomien järjestöt- ja seurat palstalla sekä seuran kotisivuilla

Hallinto

Kanta-Kuopio seura ry:n hallitus vuonna 2020

Pitkänen Kalevi, puheenjohtaja
Rissanen Pentti, varapuheenjohtaja
Tirkkonen Terttu, sihteeri
Eskelinen Pirjo, jäsen
Kangasaho Marjut, jäsen
Tolvanen Kyösti, jäsen
Raimo Turjanmäki, jäsen

Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana 4 kertaa.

Seuran kevätkokous/syyskokous pidettiin yhtä aikaa 5.10.2020 Seurakuntalolla.
Koronatilanteesta johtuen yo kokoukset pidettiin samalla kertaa Kuopion Seurakuntatalolla,
Suokatu 22, Kuopio, Raimo Turjanmäen toimiessa puheenjohtajana.
Kokouksessa valittiin hallitus vuodelle 2021.
Seuran uutena puheenjohtajana aloittaa v. 2021 Paavo Lyytinen, hän toimii myös hallituksen puheenjohtajana. Muut hallituksen jäsenet: Terttu Tirkkonen, Pirjo Eskelinen, Marjut Kangasaho, Kyösti Tolvanen, Raimo Turjanmäki, uutena jäsenenä hallituksessa aloittaa Irmeli Hokka.

Vuodelle 2021 hyväksyttiin toimintasuunnitelma, jäsenmaksu ja talousarvio.

Vuoden 2021 varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Tarja ja Tauno Pitkänen

varatoiminnantarkastajiksi Kirsti ja Juhani Koistinen.

Jäsentilaisuudet

Seuramme järjesti seuraavat tapahtumat, joihin osallistui yhteensä 88 henkilöä.

Kevät 2020

Tammikuu 18.1.2020
Teimme teatterimatkan Jyväskylään katsomaan esitystä
”Phantom – Pariisin Oopperan kummitus”
Tilaisuuteen osallistui 40 jäsentä.

Helmikuu 13.2.2020
Tutustuimme Kylpylähotelli Rauhalahteen. Siellä meille kerrottiin erilaisista palveluista,
kylpylästä, ravintolan tarjonnasta, kävimme myös Jätkän kämpällä.
Tilaisuuteen osallistui 35 jäsentä.

Koronan takia peruttiin seuraavat tapahtumat:
17.3. Kevätkokous, Ramin konditoria
16.4. Tutustuminen Puijolle
28.5. Tutustuminen Riuttalan talomuseoon
10.6. Tutustuminen Alahovin viinitilalle

Lokakuu 5.10.2020, Seurakuntatalo, Suokatu 22, Kuopio
Pidimme kevät- / syyskokouksen 5.10. Seurakuntatalolla, Suokadulla.
Tilaisuuteen osallistui 13 jäsentä.

Koronan takia peruttiin kaikki muut syksyn tapahtumat.

Kuopiossa 23. helmikuuta 2021
Hallitus